Sverige ökar elimporten i kylans grepp

Källa: Dn

Sverige har under den senaste tiden behövt importera betydande mängder el för att möta den ökade förbrukningen som det kalla vädret medfört. Enligt Svenska kraftnät har importen, främst från Norge, Polen och Tyskland, på morgonen legat på över 2 200 MW.

Reservkraftverken i Karlshamn stod i beredskap tidigt under tisdagsmorgonen för att säkerställa elförsörjningen. Samtidigt har Forsmark 1 reaktorn ökat sin effekt till 1 070 MW för att kompensera för problem med en annan reaktor som för närvarande går på halvfart.

Elpriserna i landet har visat på en tydlig regional variation, med ett morgonpris på 3 SEK/kWh i södra Sverige jämfört med 1.50 SEK/kWh i Norrland. Dygnspriserna har legat på 1.09 SEK/kWh i elområde 3 och 4, medan den norra halvan av landet har sett priser omkring 0.82 SEK/kWh. Priserna förväntas dock stiga igen när helgen närmar sig.

Sveriges elimport: Statistiköversikt 2024

Under de senaste 12 månaderna fram till oktober 2023 har Sverige sett en minskning av nettoövergången (import minus export) av el med 10,7% jämfört med föregående år. En detaljerad blick på handeln med grannländerna:

  • Total nettoövergång: -2 881 GWh
  • Total import: 402 GWh
  • Total export: 3 283 GWh
  • Handelspartners: Norge, Danmark, Finland, Litauen, Tyskland, Polen
  • Förändringar: Varierande procentuella förändringar i import och export med dessa länder

Denna statistik visar en dynamisk energimarknad där Sverige anpassar sig till förändrade förhållanden och behov.

Lämna en kommentar