Svenska aktier närmar sig ett ”drömscenario”

”Stockholmsbörsen tenderar att gå mycket bättre än de flesta andra börser när sentimentet är risk på,” säger Robert Oldstrand, strateg på Swedbank, till Aktiellt. Swedbank har nyligen ökat sin övervikt i svenska aktier och anser att marknaden kan vara på väg mot ett mycket gynnsamt läge.

Inflationen och de höjda räntorna som präglat den ekonomiska bilden anses nu vara på väg bort, med förväntningar om räntesänkningar och en mjuklandning av ekonomin. Detta har bidragit till Swedbanks positiva inställning till Stockholmsbörsen, där aktierna anses vara attraktivt värderade.

SEB delar optimismen och ser fram emot 2024 med stor potential i nordiska aktier, småbolag och sektorer inriktade på fossilfri energi. ”Fastigheter har haft en mycket bra avslutning på 2023 men det finns stor potential kvar i många av dessa hårt pressade bolag,” meddelar Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, i ett Makrobrev från SEB.

Både fastighetsaktier och småbolagsaktier på Stockholmsbörsen har upplevt en tuff period men anses nu vara positionerade för en stark återhämtning. Denna syn delas av flera strateger som ser föregående års förlorare som årets potentiella vinnare.

Swedbanks analys av Stockholmsbörsen 2024

 • Swedbank AB belyser Stockholmsbörsens framtidsutsikter.
 • Viktiga insikter:
 • Målkursutveckling: Data från de senaste 5 åren.
 • Analytikerrekommendationer: Historik över ändringar.
 • Konsensusdetaljer: Revideringar under de senaste 18 månaderna.
 • EPS-revisioner: Uppgraderingsprocent för 2022 och 2023.
 • Kvartalsvisa vinstöverraskningar: Faktiska vs förväntade resultat.
 • Marknadsprestanda:
 • 5-dagars förändring: +0,78%.
 • Förändring sedan årsskiftet: +1,02%.
 • Förändring 11 januari: +2,12%.
 • Ekonomiska händelser och Swedbanks specifika händelser, såsom inkomstmomentum och insättningsmarginalutveckling, ingår i analysen.
 • Analysen ger en positiv bild av Stockholmsbörsens potential under 2024.

Lämna en kommentar