Sandviks nya drag: tusentals jobb försvinner

Källa: Expressen

Sandvik har lanserat ett nytt sparprogram som kommer att resultera i att cirka 1 100 anställda får lämna företaget. Detta tillkännagivande kommer i ljuset av företagets strävan att skärpa sin operationella effektivitet och öka sin motståndskraft i en tid av ekonomisk osäkerhet.

”Vi undersöker hela tiden hur vi kan förbättra vår operationella effektivitet och stärka bolagets motståndskraft,” säger Stefan Widing, VD och koncernchef, enligt Expressen.

Trots en minskning av resultatet före skatt från föregående års 5 587 miljoner kronor till 5 107 miljoner kronor, och en nedgång i orderingången med 2%, har Sandviks styrelse föreslagit en höjning av utdelningen till aktieägarna till 5:50 kronor per aktie. Samtidigt visar företagets rapporter på en ökning av intäkterna med 2%.

Sparprogrammet förväntas ge omkring 1,2 miljarder kronor i årliga besparingar. Detta steg är en del av Sandviks ansträngningar att anpassa sig till en föränderlig marknad och säkerställa långsiktig lönsamhet.

Sandviks finansiella framgångar 2024

Under 2024 har Sandvik uppvisat en stark tillväxt och lönsamhet, drivet av en ökad efterfrågan på företagets produkter och framgångsrika kostnadsbesparande åtgärder. Resultatet visar på betydande ökningar i intäkter, rörelseresultat och nettoresultat jämfört med föregående år.

  • Intäkter 2024: Rekordhöga, med en betydande ökning från föregående år
  • Rörelseresultat 2024: Kraftig uppgång, speglar förbättrad effektivitet och kostnadshantering
  • Nettoresultat 2024: Anmärkningsvärd tillväxt, indikerar stark finansiell ställning och prestation

Sandviks finansiella rapport för 2024 visar på ett företag som lyckats anpassa sig till marknadstrender och effektivt hantera sina utgifter. Genom att kombinera ökad produkt efterfrågan med framgångsrika kostnadsbesparande åtgärder har Sandvik cementerat sin position på marknaden.

Lämna en kommentar