Poddtips: RikaTillsammans | om privatekonomi & rikedom i livet

Sedan starten 2007 har podden RikaTillsammans blivit en av Sveriges mest populära podcasts inom privatekonomi. Varje vecka delar programledarna Jan Bolmeson och Caroline Bolmeson med sig av sina erfarenheter, insikter och konkreta tips för att hjälpa lyssnarna att ta kontroll över sin ekonomi och leva ett rikare liv, både med och utan pengar.

Podden RikaTillsammans | om privatekonomi & rikedom i livet har över åren byggt upp en stor och lojal lyssnarskara. Med över 390 avsnitt i bagaget täcker podden in allt från sparande och investeringar till bostadsköp, pensionsplanering och företagande. Men RikaTillsammans handlar om så mycket mer än bara siffror och ekonomiska strategier.

En central del av poddens budskap är att pengar bara är ett verktyg för att skapa ett rikt och meningsfullt liv.

Svenskarnas intresse för privatekonomi ökar

Intresset för privatekonomi har växt stadigt i Sverige de senaste åren. Enligt en undersökning från Finansinspektionen 2023 uppgav hela 68 procent av svenskarna att de är intresserade av ekonomi och sparande, en ökning från 59 procent 2017. Samtidigt visar statistik från Svenskt Kvalitetsindex att förtroendet för banker och finansiella institut har sjunkit. Allt fler söker sig istället till oberoende källor som poddar, bloggar och diskussionsforum för att lära sig mer om hur de själva kan påverka sin ekonomiska situation.

RikaTillsammans har varit en viktig röst i denna utveckling. Genom att kombinera personliga erfarenheter med fakta och statistik har podden gjort privatekonomi mer tillgängligt och begripligt för en bred publik. Lyssnarnas engagemang märks inte minst i poddenslivliga diskussionsforum, där tusentals medlemmar dagligen diskuterar allt från aktiesparande och bolån till mer filosofiska frågor om vad ett rikt liv egentligen innebär.

Mål och drömmar viktiga för motivationen

Ett återkommande tema i RikaTillsammans är vikten av att sätta upp tydliga mål och drömmar för att hålla motivationen uppe i sparandet. Utan en vision om vad man vill uppnå med sina pengar är det lätt att tappa fokus och falla för frestelsen att spendera i stunden. Därför uppmuntrar Jan och Caroline lyssnarna att våga drömma stort och sätta ribban högt, oavsett om målet är att bli ekonomiskt oberoende, köpa drömhuset eller resa världen runt.

Samtidigt betonar de att vägen till målet sällan är spikrak. Livet kommer alltid med oväntade utgifter och bakslag, och då gäller det att ha marginaler och en buffert för att klara motgångarna. Genom att lära sig mer om riskspridning, försäkringar och mental inställning till pengar menar RikaTillsammans att man kan bygga en stabil ekonomisk grund som klarar livets svängningar.

Pengarna är inte allt

Men trots sitt fokus på ekonomi handlar RikaTillsammans lika mycket om att hitta mening och glädje bortom pengarna. I podden pratas det ofta om vikten av nära relationer, personlig utveckling, god hälsa och meningsfulla projekt vid sidan av jobbet. Pengar ska inte vara ett självändamål utan ett medel för att leva det liv man vill ha.

Här lyfter Jan och Caroline fram forskning som visar att ökad inkomst över en viss nivå inte nödvändigtvis leder till ökad lycka. I stället handlar det om att investera i upplevelser, lärande och gemenskap. Att våga ta steget och förverkliga sina drömmar, även om det innebär en viss ekonomisk risk. Och att se varje dag som en möjlighet att göra något meningsfullt, oavsett hur saldot på bankkontot ser ut.

Lär av andras misstag och framgångar

En styrka med RikaTillsammans är de många gästerna som delar med sig av sina erfarenheter i podden. Här får vi höra historier från vanliga människor som lyckats spara ihop till husdrömmen, startat eget företag eller gått i pension i förtid. Men också berättelser om dyra läxor, felaktiga beslut och hur man reser sig efter ekonomiska motgångar.

Genom att lära av andras misstag och framgångar menar RikaTillsammans att vi kan korta vår egen resa mot ett rikare liv. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt eller begå samma misstag som andra gjort före oss. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att alla har sin egen unika situation och sina egna förutsättningar. Råden och strategierna måste alltid anpassas efter ens personliga omständigheter.

Ekonomisk kunskap ger frihet och självförtroende

Något som blir tydligt när man lyssnar på RikaTillsammans är hur ekonomisk kunskap kan ge en känsla av frihet och självförtroende. När man förstår grunderna i sparande, investeringar och långsiktig planering får man en starkare känsla av kontroll över sitt liv. Man blir mindre beroende av arbetsgivare, banker och politiska beslut och kan i högre grad styra över sin egen framtid.

Denna frihet är dock ingen självklarhet i dagens samhälle. Trots ett allmänt högt välstånd har många svårt att få pengarna att räcka till och lever med en ständig oro för oförutsedda utgifter. Här fyller RikaTillsammans en viktig funktion genom att peppa, inspirera och utbilda lyssnarna att ta makten över sin ekonomi.

Feminism och jämställdhet i privatekonomin

RikaTillsammans lyfter också viktiga perspektiv på feminism och jämställdhet i privatekonomin. Trots att Sverige rankas som ett av världens mest jämställda länder tjänar kvinnor fortfarande i genomsnitt 10,7 procent mindre än män. Lönegapet tillsammans med ett större ansvar för obetalt hemarbete och deltidsarbete gör att kvinnor generellt har sämre förutsättningar att bygga en stark privatekonomi.

I podden pratar Jan och Caroline om hur ojämställda strukturer påverkar kvinnors ekonomi genom livet och hur man kan motverka dessa. Det handlar om att våga förhandla om lönen, att dela lika på hushållsarbetet och att se över sin pension. Men också om att utmana normer och stereotyper kring pengar, som att kvinnor skulle vara sämre på att investera eller ta ekonomiska risker.

Miljö och etik i sparandet

En annan viktig fråga som diskuteras flitigt i RikaTillsammans är hur man kan spara och investera på ett miljömässigt och etiskt hållbart sätt. Allt fler sparare vill att deras pengar ska göra skillnad och bidra till en positiv samhällsutveckling. Samtidigt kan det vara svårt att navigera bland alla alternativ och bedöma vilka investeringar som faktiskt har en hållbar inverkan.

RikaTillsammans gästas ofta av experter inom gröna investeringar, impact investing och hållbart företagande. Här får lyssnarna konkreta tips på hur de kan tänka kring etik och hållbarhet i sina portföljer, oavsett om de är nybörjare eller erfarna investerare. Grundbudskapet är att varje sparad och investerad krona är en röst för vilken värld vi vill se i framtiden.

Ekonomi och psykologi hänger ihop

Ett genomgående tema i RikaTillsammans är sambandet mellan ekonomi och psykologi. Vårt förhållande till pengar är djupt kopplat till känslor, värderingar och tidiga erfarenheter. Många bär på begränsande tankemönster och vanor som hindrar dem från att nå sina ekonomiska mål, trots goda intentioner.

För att verkligen förändra sin ekonomi räcker det inte med att bara lära sig budgetera och investera, menar Jan och Caroline. Man måste också arbeta med sin inre inställning och motivation. Det kan handla om att utmana sina rädslor, öva på tacksamhet, visualisera sina mål eller omge sig med stöttande människor. Genom att kombinera yttre strategier med inre arbete kan man skapa bestående förändringar i sitt liv.

Community och gemenskap

Avslutningsvis är en av de stora styrkorna med RikaTillsammans den starka gemenskapen som vuxit fram runt podden. I diskussionsforumet, Facebook-gruppen och liveevenemangen möts likasinnade för att dela erfarenheter, ställa frågor och peppa varandra. Här skapas vänskapsband och samarbeten som sträcker sig långt utanför poddformatet.

Denna community visar på kraften i att bryta tystnaden kring pengar och våga prata om ekonomi med varandra. Genom att dela med sig av både framgångar och motgångar kan vi lära och inspireras av varandra. Vi inser att vi inte är ensamma i våra funderingar och utmaningar. Och vi kan stötta varandra på resan mot ett rikare liv, i alla aspekter.

I en tid av ekonomisk osäkerhet och ökande klyftor fyller RikaTillsammans en viktig funktion. Podden visar att privatekonomin inte behöver vara ett elitprojekt förbehållet ett fåtal invigda. Genom kunskap, engagemang och uthållighet kan alla ta makten över sin ekonomiska situation och skapa förutsättningar för ett gott liv. Oavsett om man tjänar 15 000 eller 50 000 i månaden, har studieskulder eller aktieportfölj, är singel eller sambo, ung eller gammal. Alla kan göra något för att förbättra sin privatekonomi och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling. Det är den inspirerande vision som RikaTillsammans förmedlar, vecka efter vecka.