Hur mycket skatt betalar man egentligen som pensionär i Sverige?

För många är det en riktig djungel att förstå hur mycket skatt man betalar som pensionär. Skattesatsen varierar beroende på en rad faktorer, som hur stor pensionen är, var i landet man bor och hur gammal man är. Hur mycket skatt betalar man som pensionär när allt kommer omkring? Låt oss reda ut begreppen.

Pensionärer betalar fortfarande skatt

Först och främst är det viktigt att understryka att pensionärer i Sverige fortfarande betalar skatt på sina inkomster, precis som de flesta andra medborgare. Pension räknas som inkomst och beskattas därefter.

Skattesatsen för pensionärer ligger generellt mellan 16-26%, beroende på inkomst och andra förutsättningar. De med lägst pension betalar minst, medan de med högre inkomster får räkna med en högre procentsats.

En viktig skillnad jämfört med skatt på löneinkomster är att pensionärer över 65 år har ett förhöjt grundavdrag. Det innebär ett större ”fribelopp” innan man börjar betala skatt överhuvudtaget.

Lägre skatt från 66 års ålder

Från januari det år man fyller 66 sänks skatten på pensionsinkomster. Anledningen är att jobbskatteavdraget för äldre då börjar gälla, vilket ger en skattelättnad.

Hur stor skillnaden blir i kronor och ören beror återigen på inkomstens storlek, men för en genomsnittlig pension handlar det om ca 1000-1500 kr mer i plånboken per år.

Bor du utomlands gäller andra regler

För den som väljer att flytta utomlands efter pensioneringen blir skattereglerna annorlunda. Då betalar man i normalfallet fortfarande skatt till Sverige på den pension man tjänat in här, men enligt särskilda regler.

Antingen betalar man 25% så kallad SINK-skatt eller så beskattas man enligt vanliga inkomstskatteregler. Vad som gäller beror på om man anses obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige.

Undvik kvarskatt genom rätt skatteavdrag

Som pensionär är det viktigt att ha koll på att ens pensionsutbetalare gör korrekta skatteavdrag. Annars riskerar man att få en obehaglig överraskning i form av kvarskatt.

Särskilt om man har flera olika pensioner eller inkomster är det lätt hänt att för lite skatt dras. Då kan det vara klokt att själv begära ett högre skatteavdrag från Pensionsmyndigheten eller Skatteverket.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att skatten för svenska pensionärer varierar en hel del från person till person. Ålder, bostadsort och inkomstens storlek är alla avgörande faktorer.

Generellt sett betalar man lägre skatt på sin pension än på löneinkomster, särskilt efter 65 års ålder. Men för den som vill undvika obehagliga överraskningar är det klokt att hålla ett öga på att rätt skatteavdrag görs varje månad.