Hur mycket får man i csn 2024?

Hur mycket får man i csn? Det är en fråga många studenter ställer sig. Svaret beror på flera faktorer som din studietakt, hur många veckor du pluggar och din inkomst.

År 2024 kan en heltidsstuderande med fullt studiemedel få upp till 13 156 kr i månaden. Det är en rejäl höjning jämfört med tidigare år. Av det är 3 988 kr bidrag och 9 168 kr lån.

Bidragsdelen varierar

Bidragsdelen kan vara antingen 3 988 kr eller 8 824 kr per månad för heltidsstudier. Det högre beloppet är för dig med låg inkomst eller försörjningsansvar för barn.

För deltidsstudier på 75% eller 50% minskar både bidraget och lånet i motsvarande grad.

Fribeloppet – så mycket får du tjäna

Fribeloppet är den inkomstgräns du kan ha utan att studiemedlet påverkas. 2024 ligger fribeloppet på 110 995 kr per halvår om du pluggar heltid i 20 veckor.

Tjänar du mer än så dras ditt studiemedel ner. Fribeloppets storlek beror på hur många veckor och med vilken studietakt du läser.

Extra lån för äldre studenter

Är du över 25 och har jobbat tidigare? Då kan du ha rätt till tilläggslån på 1 134 kr extra i veckan vid heltidsstudier.

Ett bra komplement om pengarna inte riktigt räcker till. Merkostnadslån finns också för dig med extra utgifter för t.ex. dubbelt boende eller dyra resor.

Begränsat antal veckor

För högskolestudier kan man vanligtvis få studiemedel i max 240 veckor, motsvarande 6 års heltidsstudier. För studier på lägre nivåer är gränsen lägre.

Planera därför dina studier smart för att utnyttja veckorna optimalt och undvika att stå utan finansiering.

Utbetalning i förskott

Första utbetalningen för terminen sker i samband med kursstart och därefter normalt den 25:e varje månad, vanligen för fyra veckor i taget.

För att få pengarna måste du vara registrerad på dina kurser och lämna en studieförsäkran till CSN.

Återbetalning efter studierna

Studielånet är generöst, men kom ihåg att pengarna ska betalas tillbaka. Återbetalningen startar normalt sex månader efter sista studiemedlet och pågår i max 25 år eller tills lånet är återbetalt.

Räntan 2024 ligger på 1,23%. Hur mycket du betalar per år beror på din inkomst och ålder.

Sammanfattning

Studiemedlet från CSN är en viktig finansieringskälla för många studenter. Hur mycket du får beror på studietakt, antal veckor, inkomst och individuella faktorer.

2024 kan en heltidsstuderande få drygt 13 000 kr i månaden. Pengarna är ett kombinerat bidrag och lån som betalas ut i förskott. Lånet återbetalas efter avslutade studier under max 25 år.

Planera dina studier smart och håll koll på ditt fribelopp. Och glöm inte – CSN finns där för att göra studier möjligt för alla!