Hur många miljoner är en miljard? Att förstå stora tal inom finans

En miljard är ett enormt tal som kan vara svårt att greppa. Men att förstå förhållandet mellan miljoner och miljarder är viktigt, särskilt i finansiella sammanhang där dessa stora tal ofta används.

Vad är en miljard?

I dagens vanligaste användning definieras en miljard som 1 000 miljoner, eller 1 000 000 000 (10^9). Detta kallas ibland ”korta skalan” och är standard i de flesta engelskspråkiga länder.

Historiskt sett fanns det dock en annan definition av en miljard som en miljon miljoner, eller 1 000 000 000 000 (10^12). Denna ”långa skala” användes tidigare i Storbritannien och används fortfarande i vissa andra länder.

För att undvika förvirring är den moderna kortskaliga definitionen av 1 000 miljoner nu den internationella standarden.

Att konvertera miljoner till miljarder

För att konvertera från miljoner till miljarder delar du helt enkelt antalet miljoner med 1 000.

Till exempel:

 • 500 miljoner ÷ 1 000 = 0,5 miljarder
 • 5 000 miljoner ÷ 1 000 = 5 miljarder
 • 100 000 miljoner ÷ 1 000 = 100 miljarder

Här är en snabbreferenstabell:

MiljonMiljard
1 miljon0,001 miljard
10 miljoner0,01 miljard
100 miljoner0,1 miljard
1 000 miljoner1 miljard

Att konvertera miljarder till miljoner

För att gå åt andra hållet och konvertera miljarder till miljoner multiplicerar du antalet miljarder med 1 000.

Till exempel:

 • 1 miljard x 1 000 = 1 000 miljoner
 • 25 miljarder x 1 000 = 25 000 miljoner
 • 0,01 miljard x 1 000 = 10 miljoner

Och här är den omvända tabellen:

MiljardMiljon
0,001 miljard1 miljon
0,01 miljard10 miljoner
0,1 miljard100 miljoner
1 miljard1 000 miljoner

Visualisera skillnaden

Skillnaden mellan en miljon och en miljard är enorm och kan vara svår att verkligen förstå. Här är några exempel för att hjälpa till att visualisera skalan:

 • Om du staplade en miljon ettöringar ovanpå varandra skulle tornet bli ungefär en mil högt. En miljard ettöringar staplade skulle nå 870 mil högt.
 • Om du delade 1 miljon kronor mellan alla i Sverige skulle varje person få ungefär 10 öre. Att dela 1 miljard kronor skulle ge varje person cirka 100 kronor.
 • En miljon sekunder är ungefär 11,5 dagar. En miljard sekunder är nästan 32 år.

Så även om miljoner och miljarder kan verka nära eftersom de bara skiljer sig åt med några nollor, är skillnaden i praktiken enorm. Att förstå hur man konverterar mellan dem är värdefullt för att få grepp om de stora tal vi ofta stöter på i finansiella och statistiska sammanhang.

Miljarder i vardagen

Miljarder dyker upp i många sammanhang i vår vardag, ofta i nyheter och rapporter om ekonomi, befolkning och vetenskap. Här är några intressanta fakta och siffror:

 • Jordens befolkning passerade 7 miljarder 2011 och beräknas nå 8 miljarder 2023. FN förutspår att vi kan nå 11 miljarder vid slutet av århundradet.
 • Världens rikaste person, Jeff Bezos, har en förmögenhet på över 200 miljarder dollar. Det är mer än BNP för många länder.
 • USA:s federala budgetunderskott för 2020 var 3,1 biljoner dollar, eller 3 100 miljarder dollar. Det är det största underskottet i landets historia.
 • Ljus färdas nästan 300 miljoner meter på en sekund. På ett år reser ljuset nästan 10 biljoner kilometer – det är en etta med 13 nollor.
 • Den mänskliga hjärnan har uppskattningsvis 86 miljarder nervceller, och kanske så många som 100 biljoner synapser eller kopplingar mellan cellerna.

Så nästa gång du hör talas om miljarder – oavsett om det gäller dollar, människor eller stjärnor – kom ihåg den enorma skalan på dessa tal och den värld av skillnad som några extra nollor kan göra.

Tankeväckande

Att greppa skillnaden mellan miljoner och miljarder är inte bara en fråga om matematik. Det handlar också om perspektiv. I en värld där miljarder ofta slängs omkring i nyheterna kan det vara lätt att bli avtrubbad inför storleken på dessa tal. Men att pausa och verkligen reflektera över skalan kan ge en ny uppskattning för de enorma kvantiteter som formar vår värld och våra liv. Från ljusårs avstånd till globala befolkningssiffror, miljarder definierar gränserna för vad vi kan föreställa oss. Att sträva efter att förstå dem är ett steg mot att förstå vår plats i ett vidsträckt och förunderligt universum.