Havsnivåhöjningar hotar Europas ekonomi

Källa: Fof

”Forskare varnar för ekonomiska förluster på hundratals miljarder euro till följd av klimatförändringar,” säger Ignasi Cortés Arbués, forskare, under en presskonferens.

En ny studie som publicerats i Scientific Reports belyser de potentiella ekonomiska konsekvenserna av havsnivåhöjningar i Europa. Forskningen pekar på att om utsläppen fortsätter att öka enligt det högsta scenariot RCP 8,5, kan kostnaderna för Europa uppgå till 872 miljarder euro vid slutet av detta århundrade.

I Sverige står södra delarna inför en ökad risk för översvämningar, medan norra Sverige kan förvänta sig en viss kompensation genom landhöjning. Denna regionala skillnad i påverkan av havsnivåhöjningar är en viktig aspekt av studien.

Översvämningarna förväntas inte bara påverka bostäder och människors liv, utan även industrier, infrastruktur och jordbruksmark. Med en genomsnittlig havsnivåhöjning på 3,7 mm per år mellan 2006 och 2018, står Europa inför ett stresstest för sin ekonomi och samhällsstruktur.

Ekonomisk påverkan av havsnivåhöjningar i Europa

En ny studie i Scientific Reports visar att Europa kan förlora upp till 872 miljarder euro—en ekonomisk chockvåg—om klimatförändringarnas värsta scenarier blir verklighet.

  • Potentiella förluster: 872 miljarder euro vid århundradets slut
  • GDP-förluster: Mellan 10% och 21% i många EU- och Storbritannien-regioner
  • Hårdast drabbade: Små kustnära områden
  • Anpassningsstrategier: Akut behov för effektiva klimatanpassningsstrategier
  • Oväntad tillväxt: Inlandsregioner som Tyskland, Österrike och Ungern kan se en liten BNP-tillväxt
  • Sektorspåverkan: Byggsektorn kan växa, medan jordbruk och offentliga tjänster riskerar förluster

Studien understryker dispariteten mellan kustnära och inlandsregioner och betonar vikten av att inte underskatta potentiella skador. Effektiva klimatanpassningsstrategier är avgörande för att mildra de förödande effekterna av havsnivåhöjningar.

Lämna en kommentar