Estnisk företagsledare kritiserar Folkhälsans investeringsstrategi

Källa: Svenska

Swen Uusjärv, ordförande för styrelsen i det estniska företaget där Folkhälsans före detta vd Georg Henrik Wrede har investerat, har uttalat sig kritiskt om organisationens finansiella beslut. I en intervju med Svenska Yle påstår Uusjärv att ”Folkhälsans hela investering gått åt till löner” och att ”Folkhälsan bränner pengar”.

Uusjärv beskriver ett samarbete med Folkhälsan genom United Pre IPO Capital AS som ett försök att optimera kassaflödet. Han framhåller att Folkhälsan har förlorat pengar på grund av en strategi som inte genererat tillräcklig avkastning för att täcka inflationen. Med en avkastning på endast 3 procent jämfört med en inflation på 7 procent, framstår Folkhälsans finansiella situation som problematisk.

Efter att Wrede lämnat sin position har Uusjärv försökt att etablera kontakt med Folkhälsan utan framgång. Han har även rest till Åbo för att möta Siv Sandberg, men hon avböjde att träffa honom. Uusjärvs frustration är tydlig när han berättar att Wrede har uttryckt liknande känslor över situationen.

I centrum för diskussionen står de 250 000 euro som Folkhälsan investerat i Estland, en summa som nu verkar vara i fara. Uusjärv väntar fortfarande på ytterligare 750 000 euro för att kunna färdigställa en applikation som är under utveckling. Han nämner också en vårdfastighet med kapacitet för 289 sängar som erbjöds till Folkhälsan som en del av investeringen.

Artikeln avslöjar en komplex situation där Folkhälsans investeringsstrategi i Estland ifrågasätts och där ledande personer inom organisationen och deras partners står i konflikt om den bästa vägen framåt.

Kritik mot Folkhälsans investeringsstrategi

Swen Uusjärv, en estnisk företagsledare, har riktat skarp kritik mot Folkhälsans investeringsstrategi och hanteringen av deras gemensamma projekt. Med en investering på 250 000 euro och ytterligare 750 000 euro i väntan, står mycket på spel.

  • Investeringssumma: 250 000 euro, med ytterligare 750 000 euro förväntade
  • Ekonomisk påverkan: Folkhälsans avkastning låg på 3 % mot en inflation på 7 %
  • Joint venture: United Pre IPO Capital AS, med mål att utveckla en app för optimering av kassaflöde
  • Fondallokering: Större delen av investeringen har gått till apputveckling; 11 månader kvar till färdigställande
  • Kommunikationsproblem: Uusjärv uttrycker frustration över brist på respons från Folkhälsan
  • Rättsliga frågor i Estland: Uusjärv försvarar sina handlingar och påpekar att polisen inte funnit något fel efter tre års utredning

Investeringens framtid och Folkhälsans finansiella strategi är omdiskuterade, och Uusjärvs kritik kastar ljus över de utmaningar som uppstått i samarbetet.

Lämna en kommentar