ECB-chefen Lagarde: Räntetoppen nådd men inflationen inte besegrad

Källa: Expressen

Christine Lagarde, chef för Europeiska centralbanken, har vid World Economic Forum i Davos uttalat att räntetoppen är nådd. Trots detta varnar hon för att det är för tidigt att deklarera en seger över inflationen.

”Ännu är det för tidigt att fira segern över inflationen, men målet kommer att nås,” säger Christine Lagarde, Europeiska centralbankens chef, till World Economic Forum i Davos. Hon understryker att en rad ekonomiska faktorer, inklusive löneutveckling och energipriser, måste övervakas noggrant.

Lagarde påpekar att marknadens optimism inte ensam är tillräcklig för att inflationen ska stabiliseras vid det uppsatta målet på 2 procent. Inflationen måste nå detta mål innan en verklig seger kan firas.

ECB:s räntestrategi och inflationstakten

I skuggan av 2022 års inflationsvåg—ECB höjde räntan med totalt 450 punkter. 2023 visade tecken på framsteg; inflationen sjönk till strax under 3% i december. Men, utmaningar kvarstår.

  • Inflationsrate: Strax under 3% i december 2023.
  • Kärninflation: Sjönk till 3,4% i december 2023.
  • Arbetsmarknad: Stabil med en arbetslöshet på 6,4% i november 2023.
  • Ekonomisk aktivitet: Avmattning i Q3 2023, risk för teknisk recession.
  • Finansiella villkor: Stramare, påverkar företagslån och bolåneräntor.

ECB:s styrelseråd väger risker för fragmentering och finansiell stabilitet. Den ekonomiska politiken är en balansakt—stramare för att dämpa inflation, men försiktig för att inte kväva tillväxten.

Lämna en kommentar