Vad är en bra lön för en 30-åring i Sverige?

För många 30-åringar är en bra lön för en 30-åring en viktig fråga. Lönen påverkar livskvaliteten och möjligheterna att förverkliga drömmar och mål. Men vad är egentligen en bra lön när man är 30? Låt oss titta närmare på saken.

Medellönen för 30-åringar

Enligt SCB var medellönen i Sverige 38 300 kr per månad 2022. För 30-åringar specifikt låg den på ca 28 000 kr. Medianlönen, som ger en mer rättvisande bild, var 34 200 kr totalt och troligen något lägre för 30-åringar.

Men dessa siffror säger inte allt. Lön är individuellt och beror på många faktorer som utbildning, yrke, bransch, erfarenhet och var i landet man bor.

Utbildning lönar sig

Generellt gäller att ju högre utbildning, desto högre lön. En 30-åring med forskarutbildning har i snitt 58 750 kr i lön, jämfört med 33 350 kr för den med gymnasieutbildning.

Vissa högskoleutbildningar ger särskilt bra betalt. Enligt en rapport från Saco har civilingenjörer, jurister, ekonomer och läkare bland de högsta livslönerna.

Men det finns också yrken med lägre utbildningskrav som betalar bra, t.ex. inom IT och teknik. Utvecklare, nätverkstekniker och supporttekniker är exempel på IT-jobb med bra ingångslöner för nyexade.

Löneskillnader mellan yrken och branscher

Tittar man på olika yrken är spridningen stor. I toppen hittar vi chefer inom bank och finans med snittlöner på över 100 000 kr. I botten ligger serviceyrken som hemservice och kafépersonal med löner runt 25 000 kr.

Branschen spelar också roll. Generellt är lönerna högre i privat sektor än offentlig. Särskilt hög lön har många yrken inom IT, teknik, bygg och tillverkning.

Andra faktorer som påverkar lönen

Förutom utbildning och yrke beror lönen på saker som:

  • Erfarenhet – lönen ökar oftast med antal år i yrket

  • Prestation – den som gör ett bra jobb och tar sig an mer kvalificerade uppgifter kan ofta förhandla sig till högre lön

  • Var man bor – storstadsregionerna har generellt högre löner än mindre orter

Tyvärr finns det också omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor. SCB:s siffror visar att kvinnor i snitt tjänar 90% av mäns lön. En del av gapet kan förklaras av faktorer som yrkes- och karriärval, men en del är ren diskriminering.

Vad är då en bra lön för en 30-åring?

Som 30-åring har man kommit en bit in i karriären. 40 000 kr får ses som en bra lön med tanke på medel- och medianlönerna för åldersgruppen. Men det beror förstås på individuella faktorer och ambitioner.

Många skulle nog hålla med om att det viktigaste är att ha en lön man trivs med och klarar sig bra på. Och att jobba med något man tycker är roligt och stimulerande.

För vissa är hög lön ett mål i sig. Andra prioriterar kortare arbetstid, flexibilitet eller andra förmåner. I slutändan är det upp till var och en att avgöra vad som är en bra lön utifrån sin egen situation och sina värderingar.