Börsåret tar fart efter svag start

Källa: Sydsvenskan

Efter en tveksam inledning på börsåret visade måndagen positiva tecken för investerare. Bland de noterbara händelserna stod investmentbolaget Kinnevik ut med en imponerande uppgång på 2,9 procent i OMXS30-index.

Kullagerföretaget SKF följde strax efter och rapporterade en ökning på 2,8 procent. Dessa uppgångar bidrog till en viss optimism på marknaden, som annars haft en trög start på året.

Inte alla företag i OMXS30-index hade dock anledning att fira. Gruvbolaget Boliden såg sina aktier falla med 1,9 procent, medan storbanken Nordea också upplevde en nedgång, om än mindre, på 0,9 procent.

Dessa rörelser på börsen speglar en blandad bild av ekonomisk återhämtning och utmaningar, där vissa sektorer tycks navigera det nya året med större framgång än andra.

Kinnevik AB: Digital framtidstro 2024

Kinnevik AB, ett svenskt investmentbolag med fokus på digitala konsumentaffärer, har gjort markanta investeringar i tre startups: Oda, Vay och Pleo. Dessa rörelser signalerar företagets tro på digital innovation och global expansion.

 • Global närvaro: Verksamhet i över 80 länder.
 • Segmentering: E-handel och marknadsplatser; Kommunikation; Underhållning; Finansiella tjänster.
 • Nya investeringar:
 • Oda (norsk online-matbutik) – 1,5 miljarder norska kronor.
 • Vay (tysk mobilitetsstart) – $95 miljoner.
 • Pleo (dansk fintech-företag) – $200 miljoner.
 • Finansiell översikt 2022:
 • Intäkter: 3 538 miljoner SEK.
 • Nettoresultat: -19 519 miljoner SEK.
 • Totala tillgångar: 57 730 miljoner SEK.
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten: 3 133 miljoner SEK.

Kinneviks senaste investeringar och finansiella data från 2022 reflekterar en strategisk satsning på digital tillväxt och diversifiering. Trots ett negativt nettoresultat, visar företagets aktiviteter en stark framtidstro inom den digitala ekonomin.

Lämna en kommentar