AGF Private Capital köper majoritetsandel i Kensington Capital Partners

Källa: Betakit

AGF Private Capital har ingått ett avtal om att förvärva en majoritetsandel i det framstående private equity-företaget Kensington Capital Partners. Affären, värd 45 miljoner dollar, markerar en betydande utveckling inom den privata kapitalmarknaden.

Kensington Capital Partners, som förvaltar tillgångar på 2,6 miljarder dollar, kommer att behålla 49 procent av företaget och sin investerings- och operativa oberoende. ”AGF:s storlek, skala, rykte och kapital för att investera i vår tillväxt ger den trovärdighet och stöd vi behöver när vi ser att utöka våra investeringar, inklusive lanseringen av ytterligare innovativa investeringsprodukter,” säger Tom Kennedy, ordförande och senior managing director på Kensington.

Ash Lawrence, chef för AGF Private Capital, framhäver Kensingtons starka position: ”Kensington är ett välpositionerat private equity-investeringsföretag med ett etablerat varumärke och bevisad resultatlista.” Genom förvärvet kommer Kensington att kunna dra nytta av AGF:s betydande resurser, med 42,8 miljarder dollar i förvaltat kapital.

Transaktionen, som förväntas slutföras under andra kvartalet 2024, sker mot bakgrund av en global nedgång i privata kapitalmarknader. Kensingtons tre seniora verkställande direktörer kommer att fortsätta leda företaget, vilket säkerställer kontinuitet i ledningen.

Denna strategiska satsning kommer att stärka Kensingtons roll i det kanadensiska tech-ekosystemet och möjliggöra för AGF att bredda sitt inflytande inom privata marknader.

AGF:s förvärv av Kensington – en ny era inom private equity

AGF Private Capital, med en historia sedan 1957, tar ett strategiskt kliv genom förvärvet av Kensington Capital Partners – en kraftmätare på den kanadensiska alternativa investeringsmarknaden. Transaktionen signalerar en expansion av AGF:s investeringskapaciteter och en ökning av förvaltnings- och prestationsbaserade intäkter.

  • Grundat: Kensington (1996), AGF (1957)
  • Förvaltat kapital: Kensington ($2,6 miljarder), AGF ($42,8 miljarder)
  • Investeringstrategier: Mid-market buyout, tillväxt, venture capital
  • Förväntad tillväxt i avgiftsgenererande tillgångar: $4,6 miljarder efter transaktionen
  • Strategiska fördelar: AGFs storlek och skalbarhet stärker Kensingtons tillväxtinitiativ
  • Oberoende bevarat: Kensington behåller 49% och operativt oberoende

Med förvärvet positionerar sig AGF för att bygga en ledande verksamhet inom privata marknader, samtidigt som Kensingtons 27-åriga framgångssaga och oberoende kultur bevaras. Affären, som förväntas slutföras i Q2 2024, är en tydlig markör för AGFs ambition att växa och diversifiera sin portfölj – en union som förutspår en dynamisk framtid för båda parter.

Lämna en kommentar